facebook
logotype
deco
img1
img2
img3

Regulamin Ośrodka wypoczynkowego ?Irena? Irena Frątczak   w Łazach

 1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania regulaminu;
 2. W Ośrodku przebywają i korzystają z jego usług osoby, które zgłosiły swój pobyt na recepcji. Doba wczasowa rozpoczyna się o godzinie 1400 pierwszego dnia i trwa do godziny 1000 dnia następnego;
 3. Formalności związane z meldunkiem i opłatą pobytu dokonuje się w dniu przyjazdu. Aby dokonać wszelkich formalności należy mieć przy sobie ważny dokument tożsamości, a w przypadku dzieci urzędowy dowód potwierdzający PESEL dzieci zabieranych na wypoczynek, np. Akt urodzenia, książeczka zdrowia, paszport. W przypadku braku wymaganego dokumentu, nie zostaną uznane zniżki;
 4. Osobom niezameldowanym zabrania się przebywać w Ośrodku. Każde odwiedziny należy zgłaszać pracownikom recepcji;
 5. Obejmujący domek letniskowy lub pokój w użytkowanie, sprawdzają jego wyposażenie, przyjmując odpowiedzialność materialną za braki lub uszkodzenia z ich winy;
 6. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd), opłaty nie podlegają zwrotowi. Nie podlega również zwrotowi przedpłata uiszczana w celu potwierdzenia rezerwacji;
 7. W przypadku braku dokonania przedpłaty na rachunek bankowy w ciągu 7 dni od dnia wstępnej rezerwacji - rezerwację wstępną uważa się za nieobowiązującą;
 8. Ośrodek za rzeczy zaginione w czasie pobytu na wczasach nie bierze żadnej odpowiedzialności. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na wczasowiczu;
 9. Zabrania się używania w pokojach kuchenek elektrycznych i gazowych, grzejników elektrycznych oraz innych urządzeń elektrycznych pochłaniających znaczne ilości energii;
 10. Zabrania się grillowania na tarasach;
 11.  Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren ośrodka;
 12. Ośrodek posiada bezpłatny, niestrzeżony parking dla gości ośrodka  , na którym wczasowicze parkują samochody w miejscu wskazanym przez recepcję.
 13. Pojazdy mogą się poruszać tylko po wyznaczonych drogach;
 14. Zakaz wynoszenia z jadalni zastaw stołowych i sztućców;
 15. Korzystający z wczasów dbają o zachowanie spokoju umożliwiając sobie i innym należyty wypoczynek, pamiętając przy tym, że cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje w godzinach 2200-600;
 16. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, budynki, otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody;
 17. Wczasowicz zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia domku/pokoju zgodnie z wykazem. Za rzeczy zniszczone lub zaginione z jego winy ponosi pełną odpowiedzialność;
 18. Ośrodek może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin;
 19. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku/pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka;
 20. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu;
 21. Za dzieci pozostawione bez opieki na terenie ośrodka nie odpowiadamy;
 22. Niedostosowanie się do poleceń kierownictwa, obsługi i niniejszego regulaminu skutkuje opuszczeniem Ośrodka, bez zwrotu pieniędzy wpłaconych za pobyt.

PARTNERZY